برگزاری کارگاه مسئولیت پذیری به همت کمیته بانوان رامهرمز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری رامهرمز یکشنبه ۶ مردادماه ۹۸ کارگاه مهارت های زندگی (مهارت مسئولت پذیری) به همت کمیته بانوان شهرستان و همکاری فنی حرفه ای خواهران برگزار شد.

سرکار خانم مژگان نظرزاده در این کارگاه آموزشی که در مرکز فنی و حرفه ای خواهران برگزار شد به تشریح پنج نیاز اصلی انسان و روابط اجتماعی و کنترل های درونی و بیرونی به موضوع مسئولیت پذیری و تعهد شخصی و اجتماعی و محیطی پرداختند.

آگاهی از حقوق و مسئولیت های شخصی و شهروندی

مسئول بودن در قبال رفتار خود

توجه به رشد فکری و پیشرفت خود

رفتار مسئولانه نسبت به محیط زیست و محیط اجتماعی

از جمله موارد مطروحه در این کارگاه بود

۸۴