برگزاری انتخابات سالانه تعیین هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر رامهرمز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری رامهرمز دوشنبه ۲۵ شهریور ۹۸ انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر رامهرمز در محل دفتر فرماندار شهرستان و با حضور ایشان و اعضای محترم شورا و مسئول حقوقی فرمانداری رامهرمز برگزار شد.

در ابتدا فرماندار رامهرمز از زحمات و تلاش های اعضای شورای اسلامی شهر رامهرمز در جهت خدمت هرچه بهتر به شهروندان تشکر و قدردانی کرده و اتحاد و همدلی و انسجام این منتخبین مردم را رمز موفقیت در پیشبرد اهداف و ارائه خدمات مطلوب کمی و کیفی به شهروندان بیان کرد.

اعضای شورای اسلامی شهر نیز به مسئولیت خویش در قبال اعتماد مردم تاکید کرده و انجام صحیح و کامل وظایف و رسالت خویش در خدمت به مردم را هدف اصلی خود برشمردند.

پس از آن انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر رامهرمز برگزار و آقای محمد رحیمی‌شیخ بعنوان رئیس ، آقای عباس بهمنی بعنوان نائب رئیس ، آقای علی آلبومراد بعنوان خزانه دار و سرکار خانم سرکوهکی بعنوان منشی هیئت رئیسه این شورا تعیین شدند.

۲۸۳