شورای ترافیک شهرستان به ریاست فرماندار رامهرمز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری رامهرمز سه شنبه ۳ دیماه ۹۸ شورای ترافیک شهرستان به ریاست آرش قنبری سرپرست فرمانداری رامهرمز برگزار و مسائل ترافیکی شهرستان مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت

 

۴۱۵