منابع طبیعی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رامهرمز در تاریخ ۴ مرداد ۹۹ پروژه کلنگ زنی منابع طبیعی( آب و سد بتنی) با حضور استاندار محترم جناب آقای دکتر شریعتی و مدیرکل منابع طبیعی و نماینده شهرستان و فرماندار شهرستان و مدیران شهرستانی در روستای برد خیمه برگزار گردید.

۳۵۸