به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رامهرمز جلسه با موضوع بررسی و ارائه راهکار برای ادامه کاوش مسیر انتقال آب از سایت تاریخی جوبجی مورخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ در فرمانداری با حضور نماینده محترم، دکتر شیرازی رئیس پژوهشکده باستان شناسی کشور، فرماندار، مدیرکل میراث فرهنگی استان، مدیرعامل سازمان آب و برق آقای ایزدجو، مدیرسازمان جهاد کشاورزی استان آقای امیری زاده و برخی از مسئولین استانی و شهرستان رامهرمز برگزار گردید. سپس بازدید از محل صورت پذیرفت.

۲۳