راه اندازی صندوق خرد محلی زنان در بخش سلطان آباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رامهرمز جلسه ای به منظور راه اندازی صندوق خرد محلی زنان روز سه شنبه ۲۵ شهریور۹۹ با حضور بخشدار سلطان اباد اقای براتی و رئیس مرکز جهاد کشاورزی سلطان اباد و دهیار روستا و تسهیلگر و کارشناس امور بانوان فرمانداری در محل بخشداری تشکیل گردید. در این جلسه که به منظور اشتغال و توسعه مشاغل کوچک و محلی زنان روستایی تشکیل گردید مقرر شد صندوق در روستای بابل تشکیل گردد.در این جلسه همچنین طرح باغچه های کوچک ویژه اشتغال و تولید محصول سالم زنان روستایی مطرح شد و مقرر گردید که در دو روستا از این بخش به مرحله اجرا درآید.

۲۳