جلسه کارگروه حفاری

جلسه کارگروه حفاری دردفتر فرماندار شهرستان رامهرمز به ریاست مهندس قنبری فرماندار محترم و سایر اعضای این کمیسیون حفاری درحال برگزاری می باشد _روابط عمومی فرمانداری شهرستان رامهرمز

۲۳