بازدید فرماندار از جاده دسترسی به معادن روستای جوبجی

بازدید آرش قنبری فرماندار شهرستان رامهرمز به همراه بخشدار مرکزی و کارشناس های دفتر فنی از جاده دسترسی به معادن روستای جوبجی

روابط عمومی فرمانداری شهرستان رامهرمز

۲۸