جلسه قرارگاه مبارزه با کرونا

جلسه قرارگاه مبارزه با کرونا در سالن اجتماعات فرمانداری  شهرستان به ریاست مهندس خلیلی معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری و اعضای ستاد مبارزه با کرونا برگزار گردید.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان رامهرمز

۶۶