جلسه جابجایی زندان

جلسه جابجایی زندان جدید امروز به تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۶در سالن اجتماعات فرمانداری به ریاست آرش قنبری فرماندار و اعضای شورای تامین،مدیران دستگاهای اجرایی خدمات رسان پیرامون معضلات حوزه امنیتی و اجتماعی پیگیری گردید.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان رامهرمز

۲۴