جلسه کمیته برنامه‌ریزی

جلسه کمیته برنامه ریزی امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۶به ریاست آرش قنبری فرماندار و مدیران دستگاهای اجرایی مرتبط،پیرامون اعتبارات عمرانی وغیره درسالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان رامهرمز

۲۱