جلسه انتخابات

برگزاری دوره آموزشی،توجیهی،اعضای ستاد انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در سالن اجتماعات فرمانداری به ریاست شاهین خلیلی سیاسی اجتماعی فرمانداری درحال حاضر برگزاری میباشد.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان رامهرمز

۳۹