اطلاعیه

به اطلاع میرساند افرادی که تا مبلغ سه میلیون تومان پیش پرداخت نزد صندوق خانگی غیر مجاز خانم زهره حسینی دارند و تاکنون این مبلغ را دریافت نکردند از تاریخ ۹۹/۱۰/۹الی ۹۹/۱۰/۱۱ از ساعت ۸صبح تا ۱۸ به مدت سه روز فرصت دارند با مدارک و مستندات مربوطه به آدرس شهرستان رامهرمز،سلمان فارسی روبروی پارک شقایق ، بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان رامهرمز -طبقه دوم مراجعه نمایند(کمیته رسیدگی به مطالبات مردمی شهرستان رامهرمز)

۳۲