جلسه کمیسیون حفاری

جلسه کمیسیون حفاری شهرستان به ریاست آرش قنبری فرماندار رامهرمز پیرامون معضلات سطح شهر در دفتر فرماندار با سایر اعضای این کمیسیون برگزار شده است.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان ‌‌رامهرمز

۲۶