جلسه شناسایی و پیگیری رفع مشکلات آب شرب

جلسه شناسایی وپیگیری رفع مشکلات آب شرب ،دفع آبهای سطهی امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۶/۱۵به ریاست مهندس سیدعلی موسوی معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و سایر اعضای این جلسه در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شده است.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان رامهرمز

۳۸