بررسی مشکلات بخش های رودزرد ماشین و ابوالفارس

بررسی مشکلات بخش های رودزرد ماشین و ابوالفارس به ریاست مهندس بهاروند فرماندار شهرستان رامهرمز وباحضور نماینده محترم شهرستان جناب آقای متینیان ،بخشداران، مدیران اجرایی ،شوراها ، دهیاران بخش های ذکر شده امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۹در سالن مدیریت بحران رامهرمز به منظور راهکارها و پیگیری مشکلات برگزار شده است.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان رامهرمز

۴۶