جلسه شورای اداری

جلسه شورای اداری شهرستان رامهرمز امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۷/۱به ریاست مهندس هرمز بهاروند فرماندار شهرستان وباحضور نماینده محترم شهرستان جناب حاج آقای متینیان، امام جمعه محترم شهرستان جناب سید اسماعیل موسوی _وباسایر مدیران اجرایی در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شده است.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان رامهرمز

۲۰۹