جلسه شورای اشتغال

جلسه شورای اشتغال و سرمایه گذاری به تاریخ شنبه ۲۱آبان ماه سال ۱۴۰۱ با ریاست عباس بازرگانی سرپرست معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و سایر اعضای این شورای اشتغال و سرمایه گذاری 

در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید 

روابط عمومی فرمانداری شهرستان رامهرمز

۷۲