جلسه شورای سلامت

جلسه شورای سلامت و ستاد کرونای شهرستان رامهرمز امروز یکشنبه بیست و دوم آبان ماه سال ۱۴۰۱به ریاست مهندس سید علی موسوی معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری و سایر اعضای این شورای سلامت و ستاد کرونا

در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید 

روابط عمومی فرمانداری شهرستان رامهرمز

۶۷