جلسه شورای کشاورزی

جلسه شورای کشاورزی وحفاظت از آب به تاریخ سه شنبه بکم آذرماه سال ۱۴۰۱ به ریاست عباس بازرگانی سرپرست معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان رامهرمز و سایر اعضای این شورای کشاورزی، در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید 

روابط عمومی فرمانداری شهرستان رامهرمز

۷۰