برگزاری جلسه مدیران سمن های مردم نهاد در فرمانداری رامهرمز

به گزارش، روابط عمومی فرمانداری رامهرمز نشست مدیران سمن های مردم نهاد با حضور سرکار خانم بن سعید مسول سمن های مردم نهاد فرمانداری در سالن اجتماعات این اداره در مورد موضوع مخاطرات زلزله برگزار شد.

۳۵