بازدید میدانی معاونت امور عمرانی استانداری از سرابه های آب کشاورزی نهر شهریاری و حکمی رامهرمز به گزارش

به گزارش روابط عمومی فرمانداری رامهرمز امروز شنبه ۱۰دیماه۱۴۰۱ محمد خانچی معاونت امور عمرانی استانداری خوزستان به همراه محمد شهبازی آزاد سرپرست فرمانداری، علی بیگدلی بخشدار مرکزی از سرابه های آب کشاورزی نهر شهریاری و نهر حکمی بازدید نمود.
در این بازدید معاونت امور عمرانی استانداری از محمد شهبازی آزاد فرماندار رامهرمز خواست جهت تسریع در بازسازی سرابه های آب نهر شهریاری و نهر حکمی که هرساله با طغیان رودخانه اعلا از بین می روند هماهنگی های لازم را با ادارات آب وبرق و ترابری نفت خوزستان جهت ماشین آلات لازم را انجام داده و بودجه لازم را از محل امور اجتماعی ادارات مربوطه جهاد کشاورزی جهت کانالی کردن سرابه ها پیگیریهای لازم انجام شود.

۴۳