گزارش تصویری از دیدارچهره به چهره فرماندار رامهرمز بامردم


به گزارش روابط عمومی فرمانداری رامهرمز امروز دوشنبه ۱۲ دیماه ۱۴۰۱

محمد شهبازی آزاد سرپرست فرمانداری با مردم دیدار چهره به چهره داشت واز نزدیک در جریان مشکلات ومعضلات شهروندان قرار گرفت.

۴۴