جلسه ستاد تنظیم بازار رامهرمز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری رامهرمز امروز شنبه ۱۷ دیماه ۱۴۰۱ جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان رامهرمز با حضور محمد شهبازی آزاد سرپرست فرمانداری و مدیران ادارات مربوطه برگزار شد.
دراین جلسه مصوباتی جهت تنیظم بازار و قیمتهای بازاریان مصوب و مصوبات جلسات قبل پیگیری و بررسی شد.

۲۸