جلسه شورای آرد و نان شهرستان رامهرمز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری رامهرمز امروز شنبه ۱۷ دیماه ۱۴۰۱ جلسه شورای آرد و نان شهرستان رامهرمز با حضور محمد شهبازی آزاد سرپرست فرمانداری و مدیران ادارات مربوطه برگزار شد.
دراین جلسه در خصوص چگونگی اعطاء مجوز نانوایی به افراد جهت تاسیس نانوایی و نوع پخت نان با کیفیت بررسی و تصمیم گیری شد.

۴۳