شورای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر برگزار شد

 جلسه شورای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان رامهرمز به ریاست فرماندار تشکیل شد

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رامهرمز، جلسه شورای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در خصوص جلوگیری از دسترسی آسان به مواد روانگردان در سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل شد.

فرماندار شهرستان رامهرمز نقش خانواده ها را در پیشگیری از گرایش به مواد مخدر و روانگردان ها را مهم توصیف کرد و اظهار داشت که فرهنگ سازی جهت آگاه کردن جوانان و خانواده ها نسبت به مضرات سوء مواد مخدر نقش اساسی در کاهش گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر  دارد.

مصطفی سمالی افزود: باید دسترسی آسان به مواد مخدر و روانگردان ها در اطراف محیط های آموزشی غیرممکن شده و از نیروی انتظامی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و آموزش و پرورش خواست جهت تحقق این امر هماهنگی و همکاری لازم را با یکدیگر داشته و اقدام مشترک و منسجمی با یکدیگر به عمل آورند.  

۳۴۵۲