گزارش تصویری از دیدار چهره به چهره فرماندار رامهرمزبا مردم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری رامهرمز امروز دوشنبه ۲۶دیماه ۱۴۰۱ محمد شهبازی آزاد سرپرست فرمانداری رامهرمز با مردم دیدار چهره به چهره داشت و در جریان مشکلات و معضلات مردم از زبان خودشان قرارگرفت.

۲۵۰