جلسه مدیریت پسماند شهرستان رامهرمز برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری رامهرمز امروز شنبه هشتم بهمن ماه ۱۴۰۱ جلسه مدیریت پسماند شهرستان با حضور محمد شهبازی آزاد سرپرست فرمانداری،اداره محیط زیست به عنوان دبیر جلسه و


گردونی شهردار رامهرمز، روسا و مدیران ادارات مربوطه درخصوص چگونگی مدیریت پسماند زباله های شهری درسطح شهرستان و خارج از شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.
در این نشست مصوب شد که ماشین های حمل نخاله های ساختمانی و پسماندها ساماندهی و تذکرات لازم به آنها جهت ریختن نخاله در اطراف شهرستان داده شود و با رانندگانی که در این مورد تخلف کنند به مراکز قضایی معرفی وجریمه شوند.

۵۷