سرپرست جدید اداره راه و شهرسازی شهرستان رامهرمز معارفه شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری رامهرمز امروز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه سرپرست جدید اداره راه وشهرسازی شهرستان رامهرمز با حضور محمد شهبازی آزاد سرپرست فرمانداری رامهرمز، موسوی معاونت اداره منابع امور انسانی اداره کل راه وشهرسازی استان و طی حکمی علی عسکر موسوی به عنوان سرپرست جدید اداره راه وشهرسازی شهرستان رامهرمز معارفه شد. وهمچنین از زحمات ۶ساله رضاییان رئیس اسبق این اداره تقدیر وتشکر به عمل آمد.


۱۸۶