فاز دوم طرح هدفمندسازی یارانه آرد و نان آغاز شده است.

در این طرح به هیچ عنوان آزاد سازی قیمت نان و محدودیت یا سهمیه بندی نان، برای مردم، رخ نخواهد داد.

شهبازی آزادسرپرست فرمانداری رامهرمز گفت: رویکرد‌ دولت در این طرح، هدفمند کردن تخصیص آرد یارانه‌ای، در شبکه ی تولید و توزیع نان کشور است. لذا برخلاف سالهای گذشه، قیمت نان برای مردم افزایش نخواهد داشت.در شهرستان رامهرمز ۹۳ نانوایی وجود دارد که تماما مجهز به کارتخوان هوشمند هستند.

وی افزود: در فاز نخست علاوه بر اینکه تمام نانوایی ها به دستگاه های کارتخوان که متصل به سامانه مرکزی وزارت دارایی و صمت هستند، مجهز شدند. همچنین مساعدت نقدی جهت جبران افزایش اجاره و سایر هزینه های نانوایان به میزان ۱۵ درصد بهای نان پخته شده، بطور روزانه به حساب نانوایان پرداخت شد.

ایشان ادامه داد: در فاز دوم کمک هزینه های نانوایان دوبرابر شده است. یعنی به جای ۱۵درصد، در این مرحله ۳۰درصد یارانه پخت نان درپایان هر روز به حساب نانوایان واریز میشود. علاوه بر آن، نانوایان محدویتی در سهمه آرد ماهانه نخواهند داشت. بطوریکه هر چه نانوایی ها در دوره یک ماهه، مطابق ضوابط پخت، مقررات را رعایت کنند، تا حداکثر ۱۰ درصد در سهمیه آرد ماه بعد افزایش سهمیه خواهند داشت.

شهبازی آزاد اضافه کرد: در واقع در هر دوره یک ماهه عملکرد نانوا توسط سامانه مورد ارزیابی قرار میگیرد و نتیجه ارزیابی تاثیر مستقیم در سهمیه ماه آینده واحد صنفی دارد. با این حال عملکرد نانوا در خصوص آرد این ماه تعیین کننده سهمیه آرد ماه آینده میباشد که از پنجم هر ماه تا پنجم ماه بعد بصورت هوشمند و مکانیزه مورد نظارت قرار میگیرد. البته کاهش یا افزایش سهمیه ها با اغماض و تسامح شروع میشود و در ماههای بعد با شدت و قاطعیت بیشتری اقدام خواهد شد.

به گفته وی: فاز دوم این طرح از ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱ به منظور سامان دهی و مدیریت هوشمند توزیع آرد و افزایش کیفیت نان اجرایی شد.به زودی اپلیکیشنی منتشر خواهد شد که مردم میتوانند ازطریق این اپلیکیشن پس از خرید نان، نظرات خود را نسبت به کیفیت نان اعلام کنند.

فرماندار رامهرمز در ادامه گفت: در واقع، من بعد نانوایی ها از طریق سامانه هوشمند، ارزیابی و رتبه بندی میشوند.
این رتبه‌بندی بر اساس کیفیت تولید نان، کیفیت عملکرد نانوا و رضایت مشتریان می باشد و در سهمیه آرد ماههای بعد و بلکه مجوز های ادامه فعالیت نانوایان اثرگذار خواهد بود.

ایشان تصریح کرد: داده‌هایی که به رتبه‌بندی نانوایان کمک می‌کند شامل داده‌هایی است که از کارتخوان‌های هوشمند به دست می‌آید. از جمله تعداد تراکنش‌ها، حجم فروش نان و میزان سلامت تراکنش‌ها، همچنین داده‌هایی که از سیستم‌های نظارتی و نتایج بازرسی دستگاههای مرتبط به دست می‌آید که ارزیابی بهتر را امکان‌پذیر می‌کند. اما، مهمترین منبع داده‌ها، نظرات مردم است که از طریق ایجاد فضای مشارکت مردمی با استفاده از اپلیکیشن بدست خواهد آمد.

سرپرست فرمانداری رامهرمز در پایان گفت: این طرح در استان زنجان به صورت آزمایشی و پایلوت شروع و اکنون در سطح کشور بصورت ملی آغاز شده است. به این وسیله اشخاص و دستگاههای شهرستانی و استانی نقش کمتری در تغییر سهمیه آرد واحدهای صنفی خواهند داشت. قطعا به این وسیله هم رقابت در کیفیت و میزان پخت و توزیع در شبکه و هم موجبات توزیع عادلانه تر یارانه مربوطه و بهره مندی مردم از نان باکیفیت تر فراهم خواهد آمد.

۱۳۵