فرماندار رامهرمز/تاکید استاندار خوزستان بر استفاده از نیروهای بومی و متخصص است.

فرماندار رامهرمز مصطفی سمالی در جلسه کارگروه اشتغال یادآوری کرد که باید از نیروهای بومی و متخصص در شهرستان استفاده شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری رامهرمز، جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان به ریاست فرماندار مصطفی سمالی و با حضور روسای سازمان های دولتی و خصوصی به منظور بررسی فعالیت های انجام شده در زمینه اشتغال شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

فرماندار رامهرمز اظهار داشت: یکی از اولویت هایی که استاندار خوزستان جناب آقای دکتر مقتدایی همواره مد نظر داشته اند بکارگیری نیروهای متخصص بومی در درون استان و حل کردن مشکلات مربوط به بیمه و قرارداد کارگران استان بوده است. بر همین اساس در شهرستان رامهرمز نیز مدیران شهرستان باید در حوزه برگزاری مناقصه ها، پیمانکاران را متقاعد کنند و یا در شروط مناقصه این موضوع را بگنجانند که از نیروهای بومی شهرستان در پروژه های خود استفاده کنند.

مصطفی سمالی بیان کرد: اگرچه سیستم حکومتی ما از نظر سیاسی متمرکز بوده و تمامی تصمیمات در پایتخت گرفته می شوند باز هم آقای استاندار با تلاش هایی که در زمینه حمایت از تولید درون استانی و خرید درون استانی داشته اند در راستای اشتغال زایی قدم های موثری را برداشته اند. بر این اساس اگر اختیار عمل بیشتری در سطح استان و شهرستان ها داده می شد توانایی بیشتری برای حل کردن معضلات بیکاری داشتیم.

شایان ذکر است که در این جلسه از سازمان های دولتی و نهادهای مرتبط با موضوع اشتغال گزارشی در زمینه عملکرد دستگاه های مربوطه خواسته شد. 

۳۳۹۲