بازدید میدانی فرماندار رامهرمز از روستای زراقلی

به گزارش روابط عمومی فرماندار رامهرمز عبداله خیران پور فرماندار رامهرمز به همراه علی بیگدلی بخشدار مرکزی از روند آسفالت روستای زراقلی از توابع بخش مرکزی بازدید نمود.

۳۴