جلسه شورای مسکن شهرستان رامهرمزبرگزارشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری رامهرمز امروز سه شنبه دوم خرداد ماه سال ۱۴۰۲به ریاست عبداله خیران پور فرماندار شهرستان رامهرمز
وسایر اعضای شورای مسکن با موضوعات مرتبط در دفتر فرماندار شهرستان رامهرمز برگزار گردیدـ

۳۷