برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رامهرمز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری رامهرمز جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رامهرمزبا موضوعات مرتبط درباره بودجه سال مالی جمع بندی و بررسی بودجه دستگاهای اجرایی شهرستان به ریاست عبداله خیران پور فرماندار و سایر اعضای شورای برنامه ریزی شهرستان

در محل سالن اجتماعات فرمانداری رامهرمز برگزارشد.


 

۶۳