مشاور جوان فرمانداری رامهرمزانتصاب شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری رامهرمز امروز شنبه مورخ ششم خردا ماه ۱۴۰۲ طی حکمی علی پاک نژادیان توسط عبداله خیران پور سرپرست فرمانداری رامهرمز به عنوان مشاور جوان این فرمانداری انتصاب شد.

پاک نژادیان درحال حاضر مشغول در پتروشبمی و دارای کارشناسی ارشد نفت و دکترای تکتونیک و استاد دانشگاهی را در کارنامه خود دارد.

۸۵