برگزاری ملاقات مردمی فرماندار شهرستان رامهرمز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رامهرمز؛ صبح امروز ۸خرداد در راستای دیدار چهره به چهره و پاسخگویی به مطالبات مردم و با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات عموم مراجعین، دیدار عمومی عبداله خیران پور فرماندار شهرستان رامهرمز برگزار شد.

۴۹