دیدار فرماندار رامهرمزبا پرسنل اداره بهزیستی رامهرمز به مناسبت هفته بهزیستی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری رامهرمز امروز یکشنبه با حضور عبداله خیران پور فرماندار رامهرمز و سایر مسئولین شهرستان بمناسبت هفته بهزیستی دیدار با ریس بهزیستی وکارکنان و همچنین از نمایشگاه دستاوردها و محصولات زنان سرپرست خانوار و معلولین در اداره ارشاد اسلامی رامهرمز افتتاح گردید.

 

۸۷