برگزاری جلسه تودیع و. معارفه ریاست جدید شبکه بهداشت ودرمان رامهرمز دردفتر فرماندار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری رامهرمز امروز چهارشنبه در جلسه ای با حضور  عبداله خیران پور فرماندار رامهرمز ودکتر حبیب حی برمعاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان طی حکمی از سوی دکتر سرمست ریس دانشگاه علوم پزشکی خوزستان ستار جمشیدی نصب به عنوان ریاست جدید شبکه بهداشت ودرمان رامهرمز  معارفه و از زحمات دکتر ریسی  تجلیل به عمل آمد.

۸۸