برگزاری تودیع و معارفه رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان رامهرمز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری رامهرمز امروز شنبه ۲۱مردادماه ۱۴۰۲مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره صنعت معدن و تجارت رامهرمز به ریاست عبداله خیران پور فرماندار رامهرمز و مدیر نیروی انسانی و مالی اداره کل صنعت و معدن و تجارت استان خوزستان بهرامی و معاونت فرماندار موسوی و ریاست جدید ابوالقاسم درویش پور برگزار گردید در این جلسه فرماندار ضمن تقدیر و تشکر از زحمات سید نورالدین حجازی در طول یک سال گذشته آقای ابوالقاسم درویش پور با حفظ سمت رئیس نمایندگی صنعت معدن و تجارت هفتکل بعنوان سرپرست اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان رامهرمز با حکم مدیر کل صنعت معدن و تجارت منصوب نمودند.

۱۹۱