ملاقات مردمی فرماندار شهرستان رامهرمز با شهروندان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رامهرمز، امروز دوشنبه ۲۳مرداد ماه۱۴۰۲ ملاقات مردمی عبداله خیران پور فرماندار رامهرمز با هدف رسیدگی به درخواست های مراجعه کنندگان در محل فرمانداری برگزار شد.

عبداله خیران پور فرماندار رامهرمز ضمـن دیدار چهره به چهره با شهـروندان و بررسی مشکلات و مطالبات آنـان، وهمچنین طی تماس تلفنی بامسولین ادارات جهت پیگیری مشکلات شهروندان دستـورات لازم را جهت رسیدگی و اقدام به مراجع ذیربط صادر نمود.

۶۱