معارفه سرپرست بخشداری مرکزی شهرستان رامهرمز

با حضور حبیب اله فضل الله پور مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری بخشدار مرکزی شهرستان رامهرمز معارفه شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رامهرمز، با حضور موسی ممبینی سرپرست فرمانداری، حبیب اله فضل الله پور مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری و اعضای شورای اداری شهرستان بخشدار مرکزی شهرستان معارفه شد.

سرپرست فرمانداری ضمن تقدیر و تشکر از تمام زحمات بخشدار پیشین بیان کرد: با توجه به تعداد روستاهای بخش مرکزی شهرستان که بیش از صد روستا می باشند، بخشدار مرکزی باید تمام توان خود را برای انجام امور عمرانی و فرهنگی در سطح روستاها انجام دهد.

موسی ممبینی اظهار کرد: روستاهای بخش مرکزی تا حدود زیادی کارهای زیربنایی در آن ها انجام شده است، بنابراین از بخشدار جدید انتظار است ضمن پیگیری کارهای عمرانی در زمینه های اجتماعی و ایجاد اشتغال نیز برنامه ریزی انجام دهند.

شایان ذکر است که در این جلسه از زحمات عبدالامیر باغستانی بخشدار پیشین قدردانی به عمل آمد و علی بیگدلی به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی منصوب شد. 

۲۶۴۴