معارفه سرپرست بخشداری ابوالفارس شهرستان رامهرمز

با حضور حبیب اله فضل الله پور مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری سرپرست بخشداری ابوالفارس معارفه شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رامهرمز، با حضور موسی ممبینی سرپرست فرمانداری، حبیب اله فضل الله پور مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری و اعضای شورای اداری شهرستان سرپرست بخشداری ابوالفارس معارفه شد.

سرپرست فرمانداری ضمن قدردانی از زحمات و اقدامات بخشدار پیشین ابوالفارس بیان کرد: بخش ابوالفاس یکی از بخش های چهارگانه شهرستان بوده که نسبت به سایر بخش ها تا حدودی اقدامات عمرانی و اشتغال زایی کمتری در آن انجام شده است، که این موضوع باید موجب شود که بخشدار جدید با برنامه ریزی و داشتن استراتژی در زمینه های مختلف کار خود را آغاز کند.

موسی ممبینی ضمن قدردانی بابت حضور مدیر کل سیاسی و تقسیمات کشوری بیان کرد: بخشداری ابوالفارس علاوه بر اینکه وسعت سرزمینی دارد جمعیت روستایی پراکنده نیز دارد که همین مسئله خدمات رسانی را با دشواری بیشتری مواجه می کند. باید بخشدار جدید این مسئله را نیز مد نظر داشته که مردم صبور بخش ابوالفارس انتظارات به حقی دارند که باید همراه مد نظر داشته باشند.

شایان ذکر است که در این جلسه از زحمات علی بیگدلی بخشدار پیشین قدردانی به عمل آمد و جلیل داوری به عنوان سرپرست بخشداری ابوالفارس منصوب شد. 

۲۶۸۲