1398/04/30
 

شهرستان رامهرمز همانگونه كه از نظر تاريخي و ديگر جهات اهميت بسياري داشته همواره از يك حيات فرهنگي و معنوي والايي برخوردار بوده است و دانشمندان، بزرگان و علماء فراوان در اين شهر اقامت داشته اند كه مي توان به زادگاه صحابه پيامبر اسلام(ص) سلمان فارسي اشاره كرد.

همچنين براي اولين بار علم كلام در زمان ظهور اسلام در كتابخانه بزرگ اين شهر تدريس مي شد و در عصر كنوني يكي از فقهاي عالي مقام كه در بين مردم نجف اشرف ،اصفهان،تهران و خوزستان و ديگر بلاد اسلام معروف بوده است حضرت آيت اله العظمي حاج سيد علي بهبهاني (قدس سره) كه مرقد مطهر وي در اهواز مي باشد نام برد آنچه كه در كتب تاريخي و معتبر آمده است بزرگان و فرزانگان بسياري از اين شهر برخاسته و يا در آن بسر مي برند از جمله:

ابو يحيي زكريا محمد رامهرمزي

ابو عبد اله رامهرمزي

ابن خلاد رامهرمزي

ابو محمد حسن بن سهلان رامهرمزي

ناخدا بزرگ پور شهريار رامهرمزي

ابو عمر وساهل بن موسي بن بختري رامهرمزي

ابو عاصم عبدالسلام بن احمد رامهرمزي

عبدالوهاب بن رواحه رامهرمزي

ابو عبد اله محمد بن عبداله رامهرمزي

ابو طاهر بن احمد بن فضل رامهرمزي اربقي

قاضي ابو علي محسن بن علي

ابن مفرغ

ابو مريم حنفي

كه از رجال سياسي،علمي،مذهبي،فرهنگي اين شهرستان بشمار مي آيند.