معاون

معاون

آپلود عکس و فایل رایگان و دائمی

شاهین خلیلی

شرح وظایف معاون فرماندار:

تشکیل جلسات ماهانه با هماهنگی فرماندار

نظارت بر عملکرد ادارات شهرستان

 اعمال نظارت ویژه بر عملکرد کمیته های اجرایی آرد و نان و حوادث غیر مترقبه

 تماس های حضوری و تلفنی با مسئولین شهرستان جهت اطلاع از نحوه کار آنان

ایجاد هماهنگی بین ادارت و بخش داری های تابعه

 پیگیری عملکرد کلیه دستگاه های اجرایی و بررسی کیفیت و کمیت کار آن ها

دبیر جلسه شورای اداری

پیگیری امور مربوط به ارزشیابی سالانه مسئولین ادارات و کارکنان فرمانداری

 جلب اعتماد مردم به مسئولین از طریق ارتباط مستقیم و مستمر با آنان

 پیگیری تقاضاهای مردم از ادارات و دادن تذکرات لازم در جلات به مسئولین جهت برخورد صحیح با مردم

 برگزاری ملاقات های عمومی در شهر و روستا با هماهنگی فرماندار

 تشکیل جلسات مختلف و پیگیری مصوبات آن ها

ایجاد انگیزه و اطمینان برای سرمایه گذاری به منظور ایجاد کارخانجات و واحدهای زیر بنایی .

 بررسی طرح های پیشنهادی ادارات در شورای برنامه ریزی شهرستان و اقدام مقتضی

 تلاش در ایجاد شرکت های تعاونی و پیگیری استقرار دستگاه های مختلف اعم از مولد انرژی و … در شهرستان

اعمال سیاست های عمومی دولت در زمینه مسائل فرهنگی

 پیگیری ایجاد مراکز علمی و آموزش عالی در شهرستان به منظور ارتقاء سطح فرهنگی منطقه با هماهنگی فرماندار

پیگیری مسائل مربوط به جوانان ، اشتغال و آموزش برنامه های تفریحی و …

 پیگیری و اقدامات لازم در خصوص سایر امور محوله از جانب استان و مافوق