مشاهیر و فرزانگان

شهرستان رامهرمز همانگونه که از نظر تاریخی و دیگر جهات اهمیت بسیاری داشته همواره از یک حیات فرهنگی و معنوی والایی برخوردار بوده است و دانشمندان، بزرگان و علماء فراوان در این شهر اقامت داشته اند که می توان به زادگاه صحابه پیامبر اسلام(ص) سلمان فارسی اشاره کرد.

همچنین برای اولین بار علم کلام در زمان ظهور اسلام در کتابخانه بزرگ این شهر تدریس می شد و در عصر کنونی یکی از فقهای عالی مقام که در بین مردم نجف اشرف ،اصفهان،تهران و خوزستان و دیگر بلاد اسلام معروف بوده است حضرت آیت اله العظمی حاج سید علی بهبهانی (قدس سره) که مرقد مطهر وی در اهواز می باشد نام برد آنچه که در کتب تاریخی و معتبر آمده است بزرگان و فرزانگان بسیاری از این شهر برخاسته و یا در آن بسر می برند از جمله:

ابو یحیی زکریا محمد رامهرمزی

ابو عبد اله رامهرمزی

ابن خلاد رامهرمزی

ابو محمد حسن بن سهلان رامهرمزی

ناخدا بزرگ پور شهریار رامهرمزی

ابو عمر وساهل بن موسی بن بختری رامهرمزی

ابو عاصم عبدالسلام بن احمد رامهرمزی

عبدالوهاب بن رواحه رامهرمزی

ابو عبد اله محمد بن عبداله رامهرمزی

ابو طاهر بن احمد بن فضل رامهرمزی اربقی

قاضی ابو علی محسن بن علی

ابن مفرغ

ابو مریم حنفی

که از رجال سیاسی،علمی،مذهبی،فرهنگی این شهرستان بشمار می آیند.