تماس با ما

آدرس فرمانداری رامهرمز:

میدان سلمان فارسی- بلوار بسیج

کد پستی فرمانداری رامهرمز:

۵۶۷۳۸-۶۳۸۱۶

تلفن تماس:

۴۳۵۲۸۷۴۷ و ۴۳۵۲۲۰۳۳-۰۶۱

پست الکترونیک فرمانداری رامهرمز:

ramhormozinfo@ostan-kz.ir

 

پست الکترونیک بخشداری مرکزی رامهرمز:

bakhsh_markazi_ramhormoz@ostan-kz.ir

 

پست الکترونیک بخشداری رودزرد:

bakhsh_rodzard@ostan-kz.ir

 

پست الکترونیک بخشداری سلطان آباد:

bakhsh_soltanabad@ostan-kz.ir

 

پست الکترونیک بخشداری ابوالفارس:

bakhsh_abufares@ostan-kz.ir